Tillbaka till Tjänster

 

Utbildning

Vi håller föreläsningar och workshops inom området Mångfaldsdriven Design för universitet, organisationer och företag, både i Sverige och utomlands. 

Workshops


Vi erbjuder en rad olika workshop-paket som alla inspirerar och bidrar till ökad kunskap inom inkluderande design. Bilden visar en workshop i Turkiet, där deltagarna fick genomföra en förkortad inkluderande designprocess med hjälp av utrustning som simulerar olika funktionsvariationer.

Föreläsningar


Vi håller föreläsningar och seminarier om Hållbar design, Universell design, Inkluderande design, design av förpackningar som är lätta att hantera, hur man kan engagera användarna i designprocessen och relaterade ämnen.

Coachning

 

Vi erbjuder regelbundet coachingsessioner för företagens FoU-avdelningar. Vi kan ge feedback eller samarbeta med er för att stödja en mångfaldsdriven designprocess. Detta coachingkoncept har visat sig vara ett tids- och kostnadseffektivt sätt för företag att nå lysande resultat. Den utvidgar också de egna produktutvecklarnas kompetens, kunskap och förståelse för tillgänglig och hållbar design.