Tjänster

Vi kan hjälpa er att skapa mångfaldsdrivna designlösningar!


Design

Vi hjälper er att designa produkter, förpackningar, hjälpmedel, möbler, tjänster och miljöer. Vi utgår ifrån de strängaste kravställarna för att skapa socialt och ekologiskt hållbara lösningar.

Utbildning

Vi erbjuder coachning, föreläsningar och workshops i mångfaldsdriven design för företag, myndigheter, organisationer och universitet.

Forskning

Vår forskning är utförd inom Lena Lorentzen Design AB, på Unicum Nordisk Design för Alla Center och på Mittuniveristetet. Här hittar du våra publicerade arbeten.