Tillbaka till Utbildning

 

Föreläsningar

Våra föreläsningar och seminarier behandlar hur vi kan bemöta de sociala och miljömässiga utmaningarna genom design. Varje år håller Lena tal på konferenser och andra evenemang över hela världen. 

Installationsföreläsning: Mångfaldsdriven Design, 2015

Som ny professor vid ett universitet får man möjlighet att hålla en installationsföreläsning. Lena valde att tala om vikten av mångfald för hållbar social och ekologisk tillväxt liksom den roll designprocessen kan spela i att möjliggöra detta.

 

Lika Villkordagen, 2015

The industrial design department won the Mid Sweden University's Equality Prize of 2014. On Equal Terms Day 2015, the head of the department Mikael Marklund and I gave a lecture on how we work with these issues in our department.

Industridesignavdelningen vann Mittuniversitetets Jämnställdhetspris 2014. På Lika Villkordagen 2015 höll avdelningschefen Mikael Marklund och Lena tillsammans en föreläsning om hur de arbetar med dessa frågor på sin avdelning.